Kinderraad van Lunetten

Kinderdagverblijf Jolie heeft een succesvol 'burgemeesterproject' gerealiseerd. 'De burgemeester en wethouders van Jolie' zijn door de kinderen benoemd en hebben daarbij extra steun gekregen van de Utrechtse burgemeester van Zanen. Het lintje dat zij hebben mogen ontvangen, hebben de wethouders van Jolie de stimulans gegeven om uit te gaan groeien tot de volwassener ‘kinderraad van Lunetten’.

Het uitgangspunt van deze raad is de verbintenis met de wijk. De bewoners, ondernemers, zorgverleners en basisscholen binnen en buiten de wijk worden hier actief bij betrokken. Zo koken de BSO-kinderen voor de omwonende ouderen en zetten zij zich in voor een schone en veilige wijk. Zij hebben regelmatig contact met de wijkagent en er is een nauwe samenwerking met de scholen.

De kinderraad van Lunetten werkt samen met de studenten van Move. Move organiseert projecten waarin studenten en kinderen uit wijken elkaar en elkaars leefwereld leren kennen en de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Samen krijgen zij het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid voor het bedenken en uitvoeren van een kortlopend project.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht