Werkgevers- en werknemersorganisatie

 

Jolie is als werkgever lid van de werkgevers-werknemersorganisatie. In samenwerking met deze organisatie kunnen werknemers in het arbeidsproces worden geplaatst of herplaatst.

 

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht