Bij ziekte

 

Medewerkers op Jolie mogen geen medicijnen toedienen. Als een ouder een medicijnformulier invult, kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Hiermee neemt deze de volledige verantwoordelijkeheid. Een orginele bijsluiter en verpakking zijn hierbij vereist.

Op Jolie worden geen homeopatische middelen en zelfzorgmiddelen, zoals paracetamol, gegeven.

In verband met een mogelijke allergische reactie dient een antibioticum eerst minimaal 48 uur thuis toegediend te worden.
Hierna kan het op Jolie worden gegeven.

 

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht