Extra service

Kinderkapper
Iedere maand komt de kapper op Jolie. Ouders kunnen hun kind opgeven via het inschrijfformulier in de hal. Natuurlijk kunnen ouders op hun vrije dag inschrijven en samen met hun kind komen, maar ook de leidster kan met het kind naar de kapper gaan. Tijdens het knippen houden op het digibord Mickey Mouse en clowntje Bumba het kind gezelschap.

Maaltijdservice
Er is de mogelijkheid een kind warm te laten eten op Jolie. Wanneer ouders de (warme) maaltijd meegeven, krijgt het kind het eten op het afgesproken tijdstip.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht