Ontwikkeling kind

 

Elke maand observeert en beschrijft Jolie de ontwikkeling van het kind. De ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd aan de hand van observaties. Elke maand komt er een ander ontwikkelingsgebied aan bod: sociaal-emotioneel, cognitief, motorisch en de taal. 

Eenmaal per jaar ontvangen ouders van hun kind een uitgebreid persoonlijk ontwikkelingsrapport over de gehele ontwikkeling van een kind. Na het rapportje worden alle ouders uitgenodigd om over het welbevinden van hun kind te praten.

De ontwikkelingen en ontwikkelingsrapportjes worden door Jolie geschreven vanuit het kind. Jolie vindt het belangrijk dat er niet alleen naar het kind wordt gekeken, maar het ook echt gezien wordt. De leidsters kijken naar wie het kind is. Elk kind ontwikkelt zich op zijn manier. Jolie geeft het erkenning om wie het is, en niet om wat het presteert.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht