Kwaliteit

Kinderdagverblijf Jolie wil een warme en veilige plek voor uw kind zijn. Wat houdt dat in de praktijk in? Enkele voorbeelden:

  • Om de vrijheid in veiligheid te waarborgen wordt het buitenste hek na negen uur gesloten
  • Er staan vertrouwde medewerkers op de groepen, waarbij het vier-ogen-principe steeds wordt gewaarborgd. Door de grote raampartijen zijn de medewerkers voor iedereen zichtbaar
  • Er is camera- en babyfooncontact tussen de slaapruimte en de groep
  • De toegangsdeur wordt alleen geopend na contact via camera en intercom
  • De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een kinder-EHBO-diploma
  • Jolie observeert de ontwikkeling van het kind en rapporteert daarover regelmatig aan de ouders
  • Buitenspelen is belangrijk: er is een grote omheinde buitenruimte die de kinderen dagelijks kunnen gebruiken


Veilig gebouw

Het gebouw van kinderdagverblijf Jolie is zo ontworpen dat het kindveilig is. De buitenspeelplaatsen zijn omheind. Niemand kan het gebouw in zonder zich te melden via de intercom. Alle opvangruimten hebben grote ramen, waardoor toezicht altijd mogelijk is. Vanzelfsprekend voldoen de commodes, bedden, boxen maar ook het speelgoed aan de veiligheidseisen. 

Landelijke toetsing & registratie
Jolie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit register is openbaar, zodat iedereen zich kan vergewissen dat zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang voldoen aan de wettelijke eisen die aan de kinderopvang worden gesteld. 
Ook is Jolie lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij onderschrijft de uitgangspunten van de groep over de kwaliteit die het kinderdagverblijf aan de ouders moet bieden.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht