Nestwarmte

Jolie biedt een warm nest voor ieder kind. Een kind kan zich thuis voelen en 'nestwarmte’ ervaren. Jolie zorgt ervoor dat zij weet wat een kind nodig heeft door het kind voortdurend te zien. Daarvoor houdt Jolie nauw contact met de ouders. Het kind moet kunnen vertrouwen op mensen die zijn behoefte zien en daar goed mee omgaan. Het belangrijkste is dat een kind vooral zichzelf mag zijn, dat het gerespecteerd wordt en er van hem gehouden wordt om wie hij is. De ouders houden altijd de regie.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht