Zelfredzaamheid

"ZELLUF DOEN!", dat is voor veel ouders heel herkenbaar. Een ouder ziet zijn kind graag zelfstandig worden. Jolie geeft een kind het vertrouwen dat het iets zelfstandig kan. Zelf met een lepel yoghurt eten, zelf pindakaas op de boterham smeren. Het kind leert bij ons ook leven met andere mensen. Dat betekent anderen accepteren, naar elkaar luisteren, elkaar helpen en van anderen leren. Sociale vaardigheden waar het kind de rest van zijn leven de vruchten van plukt.

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht